4 Spatium Kreacja Przestrzeni - Ogrody - Wnętrza - Radom - Architektura Krajobrazu
 
 
 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU / OGRODY / PROJEKTOWANIE OGRODÓW / RADOM

Zajmujemy si? opracowywaniem profesjonalnych projektów dotycz?cych architektury krajobrazu. Nasze us?ugi obejmuj?: projektowanie ogrodów prywatnych oraz terenów zielonych (parków, skwerów, zieleni przy firmach), inwentaryzacje zieleni, projekt oraz monta? systemów automatycznego nawadniania.

 

URZ?DZANIE / ZAK?ADANIE OGRODÓW / SERWIS OGRODOWY / RADOM

S?u?ymy fachow? pomoc? przy realizacjach projektów, prowadz?c nadzór autorski. Wspó?pracujemy z najlepszymi brukarzami i kamieniarzami, wykorzystuj?c zdobyt? wiedz? i w?asne umiej?tno?ci. ?wiadczymy kompleksowe wykonawstwo terenów zielonych.

 

PROJEKTOWANIE / ARAN?ACJA WN?TRZ / ARCHITEKTURA WN?TRZ / RADOM

Wykonujemy projekty aran?acji wn?trz wraz z fotorealistycznymi wizualizacjami wszelkich pomieszcze? mieszkalnych, pomieszcze? u?yteczno?ci publicznej, sklepów (boxów handlowych), sal weselnych oraz biur.