4 Spatium Kreacja Przestrzeni - Ogrody - Wnętrza - Radom - Architektura Krajobrazu
 
  

Drzewa i krzewy iglaste

Abies balsamea ‘Nana’
Jod?a balsamiczna
Po 10 latach ok. 0,5 m.
Kar?owa odmiana w formie kopu?y, szersza ni? wy?sza.
-
-
Abies balsamea ‘Piccolo’
Jod?a balsamiczna
Po 10 latach ok 0,5 m.
Kar?owa odmiana, zwarta zaokr?glona.
-
-
Abies concolor
Jod?a kalifornijska
Po 30 latach ok. 20 m.
Pi?kny regularny pokrój, d?ugie ig?y, srebrzysto-niebieskie lub srebrzysto-zielone zabarwienie.
-
-
Abies concolor ‘Compacta’
Jod?a Kalifornijska
Po 30 latach ok. 2-3 m
Kar?owa odmiana, ig?y krótsze ni? u gatunku, szaroniebieskie.
-
-
Abies koreana
Jod?a korea?ska
Po 30 latach ok. 4-5 m.
Wolno rosn?ce drzewko, którego cech? charakterystyczn? s? fioletowe szyszki ju? u m?odych okazów, ig?y zielone, b?yszcz?ce od spodu bia?e.
-
-
Abies koreana ‘Silberlocke’
Jod?a korea?ska
Po 30 latach ok. 4-5 m
Podobna do gatunku, ig?y skr?cone i mocno wygi?te do góry. Odkrywaj? wyra?nie bia?y nalot od spodniej strony ig?y.
-
-
Chamaecyparis lawsoniana ‘Alumigold’
Cyprysik Lawsona
Po 10 latach ok. 3 m
Zwarty, sto?kowy pokrój, ig?y pocz?tkowo ?ó?tawe potem szaroniebieskie.
-
-
Chamaecyparis lawsoniana ‘Alumii’
Cyprysik Lawsona
Po 10 latach ok. 3 m
Zwarty, sto?kowy pokrój, ig?y szaroniebieskie, p?dy charakterystycznie odstaj?ce.
-
-
Chamaecyparis lawsoniana ‘Golden Wonder’
Cyprysik Lawsona
Po 10 latach ok. 2 m
Sto?kowata odmiana o ?ó?tym zabarwieniu igie?.
-
-
Chamaecyparis lawsoniana ‘Ivonne’
Cyprysik Lawsona
Po 10 latach ok. 2,5 m.
Sto?kowata odmiana o ?ó?tym zabarwieniu igie?, nie odbarwia si? zim?.
-
-
Chamaecyparis lawsoniana ‘Stewartii’
Cyprysik Lawsona
Po 10 latach ok. 3 m.
Sto?kowata odmiana o ?ó?tym zabarwieniu igie?.
-
-
Chamaecyparis nootkatensis ‘Gloria polonica’
Cyprysik nutkajski
Po 10 latach ok. 2,5 m
Pi?kna odmiana o p?acz?cym pokroju, p?dy pokryte zielonymi i kremowobia?ymi ?uskami.
-
-
Chamaecyparis nootkatensis ‘Jubilee’
Cyprysik nutkajski
Po 10 latach ok. 2,5 m
Pi?kna, w?ska odmiana o p?acz?cym pokroju, zabarwienie igie? zielone.
-
-
Chamaecyparis nootkatensis ‘Pendula’
Cyprysik nutkajski
Po 10 latach ok. 3 m
Pi?kna odmiana o p?acz?cym pokroju i silnym wzro??cie, p?dy pokryte zielonymi ?uskami.
-
-
Chamaecyparis obtusa ‘Gracilis’
Cyprysik japo?ski
Po 10 latach ok. 1,5 m
Odmiana o dosy? szybkim wzro??cie, sto?kowatym pokroju z charakterystycznymi skr?conymi krótkop?dami.
-
-
Chamaecyparis obtusa ‘Nana Aurea’
Cyprysik japo?ski
Po 10 latach ok. 0,5 m
Kar?owata forma o nieregularnym pokroju, skr?conymi krótkop?dami i z?ocisto?ó?tym zabarwieniu.
-
-
Chamaecyparis obtusa ‘Nana Gracilis’
Cyprysik japo?ski
Po 10 latach ok. 0,5 m
Kar?owata forma o nieregularnym pokroju, skr?conymi krótkop?dami i zielonym zabarwieniu.
-
-
Chamaecyparis pisifera ‘Boulevard’
Cyprysik groszkowy
Po 10 latach ok. 2 m
Sto?kowata forma z charakterystycznym mi?kkim ulistnieniem koloru srebrzysto-niebieskiego.
-
-
Chamaecyparis pisifera ‘Filifera’
Cyprysik groszkowy
Po 10 latach ok. 2,5 m
Kopiasta forma o lu??nej koronie, p?dy sznurkowate, przewisaj?ce, zabarwienie zielone.
-
-
Chamaecyparis pisifera ‘Filifera Aurea’
Cyprysik groszkowy
Po 10 latach ok. 1,5 m
Kopiasta forma o lu??nej koronie, p?dy sznurkowate, przewisaj?ce, zabarwienie ?ó?te.
-
-
Chamaecyparis pisifera ‘Filifera Aurea Nana’
Cyprysik groszkowy
Po 10 latach ok. 0,4 m
Niski, kar?owy krzew, z przewisaj?cymi, sznurkowatymi p?dami koloru ?ó?tego.
-
-
Chamaecyparis pisifera ‘Filifera Nana’
Cyprysik groszkowy
Po 10 latach ok. 0,5 m
Niski, kar?owy krzew, z przewisaj?cymi, sznurkowatymi p?dami koloru zielonego.
-
-
Chamaecyparis pisifera ‘Sungold’
Cyprysik groszkowy
Po 10 latach ok. 0,5 m
Niski, kar?owy krzew, z przewisaj?cymi, sznurkowatymi p?dami koloru ?ó?tego lub zielono?ó?tego
-
-
Juniperus chinensis ‘Blue Alps’
Ja?owiec chi?ski
Po 10 latach ok. 2 m
Silnie rosn?ca krzaczasta forma z wzniesionymi p?dami lekko przewisaj?cymi na boki. Ulistnienie srebrzysto niebieskie.
-
-
Juniperus chinensis ‘Expansa Variegata’
Ja?owiec chi?ski
Po 10 latach ok. 0,3 m wysoko??ci i 1,2 m ??rednicy.
P?o??ca forma ja?owca, o pstrym ulistnieniu. Na zielononiebieskich p?dach znajduj? si? kremowobia?e fragment, nieregularnie rozmieszczone na krzewie.
-
-
Juniperus chinensis ‘Stricta’
Ja?owiec chi?ski (wyprostowany)
Po 10 latach ok. 2 m
Sto?kowa, g?sta forma, tworzona przez sztywne p?dy ustawione pionowo. Ig?y k?uj?ce, zielononiebieskie.
-
-
Juniperus chinensis ‘Variegata’
Ja?owiec chi?ski
Po 10 latach ok. 2 m
Sto?kowa, g?sta i nieregularna forma ze sztywnymi p?dami koloru zielonego z charakterystycznymi bia?ymi ig?ami, rozmieszczonymi po krzewie
-
-
Juniperus communis ‘Arnold’
Ja?owiec pospolity
Po 10 latach ok. 1,5 m
Bardzo w?ska odmiana ja?owca, zwarta, tworzona przez stalowo zielone p?dy ustawione pionowo ku górze. Ig?y k?uj?ce.
-
-
Juniperus communis ‘Compressa’
Ja?owiec pospolity
Po 10 latach ok. 1 m
Bardzo w?ska odmiana ja?owca, o powolnym wzro??cie, zwarta tworzona przez stalowo zielone p?dy ustawione pionowo ku górze. Ig?y k?uj?ce. Wra?liwa.
-
-
Juniperus communis ‘Depressa Aurea’
Ja?owiec pospolity
Po 10 latach ok. 0,3 m wysoko???ci i 2 m ??rednicy
P?o??ca forma ja?owca, bardzo niska z charakterystycznym zag??bieniem po?rodku krzewu. Ig?y ?ó?te, br?zowiej? zim?.
-
-
Juniperus communis ‘Gold Cone’
Ja?owiec pospolity
Po 10 latach ok. 1,5 m
Bardzo w?ska odmiana ja?owca, zwarta tworzona przez z?ocisto?ó?te p?dy ustawione pionowo ku górze. Ig?y k?uj?ce, br?zowiej? zim?.
-
-
Juniperus communis ‘Green Carpet’
Ja?owiec pospolity
Po 10 latach ok. 0,1 m wysoko???ci i 1,5 m szeroko???ci
P?o??ca, kar?owa forma ja?owca, o zielonym zabarwieniu nie k?uj?cych igie? .
-
-
Juniperus communis ‘Hibernica’
Ja?owiec pospolity
Po 10 latach ok. 2 m
Bardzo popularna odmiana ja?owca, silnie rosn?ca. Wymaga zwi?zywania na zim?, gdy? p?dy obci??one ?niegiem deformuj? si? b?d? wy?amuj? pod ci??arem. Ig?y stalowoniebieskie, k?uj?ce.
-
-
Juniperus communis ‘Horstmann’
Ja?owiec pospolity
Po 10 latach ok. 1,5 m
Bardzo malownicza, p?acz?ca forma ja?owca o charakterystycznie u?o?onych poziomo p?dach z wisz?cymi ko?cami. Ulistnieniu stalowo zielone.
-
-
Juniperus communis ‘Repanda’
Ja?owiec pospolity
Po 10 latach ok. 0,2 m wysoko???ci i 2,5 m szeroko???ci
P?o??ca, kar?owa, okrywowa forma ja?owca, niska a przy tym bardzo szeroka. Ig?y zielone, niek?uj?ce.
-
-
Juniperus horizontalis ‘Blue Chip’
Ja?owiec p?o??cy
Po 10 latach ok. 0,2 m wysoko???ci i 1,5 m ??rednicy.
P?o??ca, niska forma ja?owca z p?dami pe?zaj?cymi po ziemi z lekko odstaj?cymi ko?cami. Zabarwienie igie? srebrzysto niebieskie, zim? fioletowawe.
-
-
Juniperus horizontalis ‘Golden Carpet’
Ja?owiec p?o??cy
Po 10 latach ok. 0,1 m wysoko???ci i 1,2 m ??rednicy.
P?o??ca forma ja?owca, z pe?zaj?cymi, wa?eczkowatymi p?dami koloru ?ó?tego.
-
-
Juniperus horizontalis ‘Prince of Wales’
Ja?owiec p?o??cy
Po 10 latach ok. 0,1 m wysoko???ci i 1,5 m ??rednicy.
P?o??ca forma ja?owca, z p?dami pe?zaj?cymi koloru zielonego.
-
-
Juniperus horizontalis ‘Wiltoni’
Ja?owiec p?o??cy
Po 10 latach ok. 0,3 m wysoko???ci i 2 m ??rednicy.
P?o??ca forma ja?owca, dosy? silnie rozrastaj?ca si? wszerz, p?dy pe?zaj?ce o zabarwieniu niebieskozielonym.
-
-
Juniperus procumbens ‘Nana’
ja?owiec rozes?any
Po 10 latach ok. 0,2 m wysoko???ci i 1,5 m ??rednicy.
Niski odmiana ja?owca p?o??cego o wolnym wzro??cie . P?dy zielono niebieskie, sztywne sk?adaj?ce si? z krótkich igie?.
-
-
Juniperus sabina ‘Blaue Donau’
Ja?owiec sabi?ski
Po 10 latach ok. 0,5 m wysoko???ci i 1,5 m ??rednicy.
Niski, roz?o?ysty krzew o silnym wzro??cie. P?dy wa?eczkowate, zielononiebieskie.
-
-
Juniperus sabina ‘Glauca’
Ja?owiec sabi?ski
Po 10 latach ok. 0,5 m wysoko???ci i 1,5 m ??rednicy.
Niski, roz?o?ysty krzew o silnym wzro??cie. P?dy w postaci ?usek i igie?, niebieskozielone, zim? rudozielone.
-
-
Juniperus sabina ‘Mas’
Ja?owiec sabi?ski
Po 10 latach ok. 0,5 m wysoko???ci i 1,5 m ??rednicy.
Niski, roz?o?ysty krzew o silnym wzro??cie. P?dy wa?eczkowate, szarozielone.
-
-
Juniperus sabina ‘Tamariscifolia’
Ja?owiec sabi?ski
Po 10 latach ok. 0,3 m wysoko???ci i 2 m ??rednicy.
Pocz?tkowo niski, roz?o?ysty krzew, z czasem wypi?trza si? na wysoko???? 1 m, Ulistnienie w formie drobnych, szarozielonych igie?ek.
-
-
Juniperus sabina ‘Variegata’
Ja?owiec sabi?ski
Po 10 latach ok. 0,3 m wysoko???ci i 2 m ??rednicy.
Wolno rosn?ca, krzaczasta odmiana ja?owca. P?dy wa?eczkowate zielone z charakterystycznymi kremowymi fragmentami p?dów.
-
-
Juniperus scopulorum ‘Blue Arrow’
Ja?owiec skalny
Po 10 latach ok. 2-3 m.
Bardzo w?ska odmiana ja?owca o wolnym wzro??cie. P?dy ustawione pionowo przylegaj?ce do pnia o zabarwieniu niebieskawym w formie ?usek.
-
-
Juniperus scopulorum ‘Skyrocket’
Ja?owiec skalny
Po 10 latach ok. 3 m.
Odmiana o kolumnowym pokroju, silnym wzro??cie. P?dy wa?eczkowate o zabarwieniu niebieskozielonym. Dolne ga??zie z czasem zasychaj?.
-
-
Juniperus squamata ‘Blue Carpet’
Ja?owiec ?uskowy
Po 10 latach ok. 0,3 m wysoko???ci i 2 m ??rednicy.
P?o??ca forma ja?owca, o silnym wzro??cie z p?dami pe?zaj?cymi koloru srebrzysto niebieskiego. Ig?y k?uj?ce.
-
-
Juniperus squamata ‘Blue Star’
Ja?owiec ?uskowy
Po 10 latach ok. 0,3 m wysoko???ci i 0,5 m ??rednicy.
Kar?owa odmiana ja?owca, pocz?tkowo kulista z czasem p?aska. Sk?ada si? z g?stych krótkop?dów, z krótkimi, k?uj?cymi ig?ami o zabarwieniu niebieskim .
-
-
Juniperus squamata ‘Floreant’
Ja?owiec ?uskowy
Po 10 latach ok. 0,3 m wysoko???ci i 0,5 m ??rednicy.
Kar?owa odmiana ja?owca, pocz?tkowo kulista z czasem p?aska. Sk?ada si? z g?stych krótkop?dów, z krótkimi, k?uj?cymi ig?ami o zabarwieniu niebieskim z bia?o kremowymi, nieregularnie rozrzuconymi plamami.
-
-
Juniperus squamata ‘Holger’
Ja?owiec ?uskowy
Po 10 latach ok. 0,5 m wysoko???ci i 1 m ??rednicy.
Niska, krzaczasta forma o ??rednio silnym wzro??cie i p?dach z k?uj?cymi ig?ami o srebrzysto niebieskim zabarwieniu. Wiosenne przyrosty z?ocisto?ó?te
-
-
Juniperus squamata ‘Meyeri’
Ja?owiec ?uskowy
Po 10 latach ok. 1 m wysoko???ci.
Krzewiasta forma, o ??rednio silnym wzro??cie na ogó? z kilkoma g?ównymi p?dami wzniesionymi sko??nie i lekko przewisaj?cymi ko?cami. P?dy z k?uj?cymi ig?ami koloru srebrzysto niebieskiego.
-
-
Juniperus virginiana ‘Grey Owl’
Ja?owiec wirginijski
Po 10 latach ok. 1 m wysoko???ci i 2,5 m ??rednicy.
Du?a, krzaczasta forma ja?owca o srebrzystoszarym zabarwieniu wa?eczkowatych, mi?kkich p?dów.
-
-
Juniperus virginiana ‘Hetz’
Ja?owiec wirginijski
Po 10 latach ok. 1 m wysoko???ci i 2,5 m ??rednicy.
Du?a, krzaczasta forma ja?owca o srebrzysto niebieskim zabarwieniu, pocz?tkowo igie?kowatych potem wa?eczkowatych, p?dów
-
-
Juniperus x pfitzeriana (x media) ‘Blue and Gold’
Ja?owiec po??redni (Pfitzera)
Po 10 latach ok. 0,8 m wysoko???ci i 1 m szeroko???ci
Krzewiasta forma o bardzo oryginalnym zabarwieniu wa?eczkowatych p?dów niebieskawo zielonych oraz ?ó?to bia?ych, nieregularnie rozmieszczonych na krzewie.
-
-
Juniperus x pfitzeriana (x media) ‘Gold Star’
Ja?owiec po??redni (Pfitzera)
Po 10 latach ok. 0,5 m wysoko???ci i 1 m ??rednicy.
Krzewiasta forma, niska o ??rednio silnym wzro??cie i p?dach z ulistnieniem w formie igie? i ?usek o bardzo pi?knym z?ocisto?ó?tym zabarwieniu.
-
-
Juniperus x pfitzeriana (x media) ‘Mint Julep’
Ja?owiec po??redni (Pfitzera)
Po 10 latach ok. 1,5 m wysoko???ci i 2-3 m ??rednicy.
Du?a, krzaczasta forma ja?owca o intensywnie zielonym zabarwieniu wa?eczkowatych p?dów.
-
-
Juniperus x pfitzeriana (x media) ‘Old Gold‘ lub ‘Gold Coast’
Ja?owiec po??redni (Pfitzera)
Po 10 latach ok. 0,5 m wysoko???ci i 1,5 m ??rednicy.
Krzaczasta forma o ??rednio silnym wzro??cie i p?dach wa?eczkowatych o z?ocisto?ó?tym zabarwieniu.
-
-
Juniperus x pfitzeriana (x media) ‘Pfitzeriana Aurea’
Ja?owiec po?redni (Pfitzera)
Po 10 latach ok. 1 m wysoko???ci i 3-4 m ??rednicy.
Du?a, krzaczasta forma ja?owca o jasno ?ó?tym zabarwieniu wa?eczkowatych p?dów w okresie wzrostu. Ko?ce p?dów przewisaj?ce.
-
-
Larix decidua
Modrzew europejski
Po 30 latach ok. 15 m wysoko???ci.
Silnie rosn?ce drzewo o sto?kowatym pokroju. Ig?y sezonowe, zielone przebarwiaj?ce si? jesieni? na kolor ?ó?ty.
-
-
Larix decidua ‘Kórnik’
Modrzew europejski
Wysoko??? zale?na od szczepienia.
Kar?owa odmiana modrzewia o kulistym pokroju zwykle spotykana jako forma szczepiona na pniu. Wysoko??? wtedy zale?na od szczepienia.
-
-
Larix decidua ‘Repens’
Modrzew europejski
Wysoko??? zale?na od szczepienia.
Pi?kna, wisz?ca odmiana modrzewia z p?dami pe?zaj?cymi. Ig?y zielone, sezonowe.
-
-
Larix kaempferi ‘Blue Dwarf’
Modrzew japo?ski
Wysoko??? zale?na od szczepienia.
Kar?owa odmiana modrzewia o kulistym pokroju z mi?kkimi, puszystymi, sezonowymi ig?ami koloru niebieskiego.
-
-
Larix kaempferi ‘Diana’
Modrzew japo?ski
Po 10 latach ok. 2 m wysoko???ci.
Wolno rosn?ca, drzewiasta forma modrzewia o skr?conych p?dach. Ig?y mi?kkie, sezonowe koloru zielono niebieskiego.
-
-
Larix kaempferi ‘Stiff Weeper’
Modrzew japo?ski
Wysoko??? zale?na od szczepienia.
Pi?kna, wisz?ca odmiana modrzewia z grubymi p?dami, rozpo??cieraj?cymi si? po ziemi. Ig?y mi?kkie, sezonowe, koloru niebieskiego. Dodatkow? ozdob? s? szyszki, d?ugo pozostaj?ce na krzewie.
-
-
Metasequoia glybtostroboides
Metasekwoja chi?ska
Po 30 latach ok. 12 m wysoko???ci.
Szybko rosn?ce drzewo o strzelistym pokroju z sezonowymi, mi?kkimi ig?ami koloru zielonego, przebarwiaj?cymi si? na ?ó?to i br?zowo jesieni?, odpadaj?cymi wraz z krótkop?dami.
-
-
Microbiota decussata
Mikrobiota syberyjska
Po 10 latach ok. 0,3 m wysoko???ci i 1,5 m ??rednicy.
Niski, roz?o?ysty krzew o ulistnieniu ?uskowato igie?kowym koloru zielonego. Jesieni? staj? si? rudobr?zowe.
-
-
Picea abies
??wierk pospolity
Po 30 latach ok. 20 m wysoko???ci
Drzewo naturalnie wyst?puj?ce w naszym krajobrazie. Ig?y zielone, krótkie, k?uj?ce. Dekoracj? szczególn? s? d?ugie szyszki pojawiaj?ce si? wysoko w dosy? pó??nym wieku.
-
-
Picea abies ‘Cupressina’
??wierk pospolity
Po 30 latach ok. 8 m wysoko???ci
Wolno rosn?ca, drzewiasta forma ??wierka o pokroju kolumnowym, z wyprostowanymi, sztywnymi ga??ziami. Ig?y zielone k?uj?ce.
-
-
Picea abies ‘Inversa’
??wierk bia?y odm. odwrócona
Wysoko??? zale?na od szczepienia.
Pi?kna, p?acz?ca forma o powolnym wzro??cie. Wszystkie p?dy przewisaj?ce, pe?zaj?ce po ziemi. Jako, ?e brak przewodnika, nale?y prowadzi? j? pocz?tkowo na paliku by uzyska? po??dan? wysoko???. Ig?y zielone.
-
-
Picea abies ‘Nidiformis’
??wierk pospolity (gniazdkowy)
Po 10 latach ok. 0,4 m wysoko??ci i 1 m ??rednicy.
Kar?owy krzew o pokroju gniazdowym, z charakterystycznym zag??bieniem po??rodku. Ig?y jasnozielone, p?dy krótkie.
-
-
Picea abies ‘Pusch’
??wierk pospolity
Po 10 latach ok. 0,3 m wysoko???ci i 0,5 m ??rednicy.
Kar?owa odmiana, bardzo oryginalna, cz?sto szczepiona na pniu, o pokroju pó?kolistym. Na ko?cach p?dów pojawiaj? si? charakterystyczne czerwone szyszki.
-
-
Picea abies ‘Virgata’
??wierk pospolity odm. w??owa
Po 30 latach ok. 15 m wysoko?ci
Drzewiasta forma ??wierka o bardzo a?urowym pokroju, z widocznym pniem o dosy? silnym wzro??cie. P?dy w??owate, prawie nierozga??ziaj?ce si?, ko?cówki zwisaj?ce.
-
-
Picea glauca ‘Alberta Globe’
??wierk bia?y
Po 10 latach ok. 0,3 m ??rednicy.
Kar?owa, kulista odmiana ??wierka. Ig?y krótkie, k?uj?ce zielone. Cz?sto atakowana przez prz?dziorka.
-
-
Picea glauca ‘Conica’
??wierk bia?y
Po 10 latach ok. 1 m wysoko??ci.
Kar?owa, bardzo g?sta odmiana ??wierka o pokroju sto?ka. Ig?y krótkie, k?uj?ce zielone. Cz?sto atakowana przez prz?dziorka.
-
-
Picea glauca ‘Sanders Blue’
??wierk bia?y
Po 10 latach ok. 0,7 m wysoko??ci.
Kar?owa, bardzo g?sta odmiana ??wierka o pokroju sto?ka. Ig?y krótkie, k?uj?ce niebieskie. Cz?sto atakowana przez prz?dziorka.
-
-
Picea mariana ‘Nana’
??wierk czarny
Po 10 latach ok. 0,3 m wysoko??ci i 0,8 m szeroko??ci.
Kar?owa, p?askokulista odmiana, tworzona przez krótkop?dy z krótkimi ig?ami koloru szaroniebieskiego.
-
-
Picea omorika
??wierk serbski
Po 30 latach ok. 12 m wysoko??ci
Szybko rosn?cy ??wierk o bardzo w?skiej, strzelistej koronie. Ga??zie boczne cz?sto ?ukowato wygi?te, a krótkop?dy przewisaj?ce. Dolne ga??zie nie zasychaj?, pozostaj? nawet u starych okazów. Ig?y ciemno zielone, od spodu niebiesko bia?e.
-
-
Picea pungens ‘Bia?obok’ / ‘Maigold’
?wierk k?uj?cy (srebrny)
Po 10 latach ok. 2 m wysoko??ci.
Odmiana o powolnym wzro??cie, cz?sto nieregularnym pokroju. P?dy sztywne z ig?ami koloru srebrzysto-niebieskiego, m?ode przyrosty wiosn? kremowobia?e.
-
-
Picea pungens ‘Glauca Globosa’
??wierk k?uj?cy
Szczepiony na pniu ok. 1m wys. Po 10 latach ok. 2-3 m wysoko??ci.
Kar?owa, szerokosto?kowa odmiana, pocz?tkowo pó?kolista. P?dy krótkie, sztywne z krótkimi, k?uj?cymi ig?ami.
-
-
Picea pungens ‘Hoopsi’
??wierk k?uj?cy
Po 30 latach ok. 10 m wysoko??ci
Naj?adniejsza odmiana ??wierka k?uj?cego, z bardzo regularnym, sto?kowym pokrojem i srebrzysto niebieskim zabarwieniem igie?.
-
-
Picea pungens ‘Koster’
??wierk k?uj?cy (srebrny)
Po 30 latach ok. 10 m wysoko??ci
Pi?kna, regularna, odmiana z ga??ziami u?o?onymi pi?trowo. Ig?y k?uj?ce, d?ugie do 3 cm, srebrzysto niebieskie.
-
-
Picea pungens f. glauca
??wierk k?uj?cy (srebrny)
Po 30 latach ok. 12-15 m wysoko??ci
Du?e drzewo, o regularnym, pi?knym pokroju ze sztywnymi ga??ziami odstaj?cymi prostopadle od pnia. Ig?y sztywne, k?uj?ce, niebiesko-zielone do srebrzystych.
-
-
Pinus cembra
Sosna limba
Po 30 latach ok. 3-4 m wysoko??ci
Drzewo o powolnym wzro??cie, pocz?tkowo sto?kowate. Ig?y zielononiebieskie, sztywne, zebrane po 5.
-
-
Pinus densiflora ‘Oculus-Draconis’
Sosna g?stokwiatowa odm. oczy smoka
Po 10 latach ok. 3 m wysoko??ci.
Szybko rosn?ca odmiana o nieregularnym pokroju. Ig?y zielone z dwoma ?ó?tymi pasami ka?da. W widoku od strony p?ka wzrostu tworz? tzw. ?oczy smoka?.
-
-
Pinus heldreichii ‘Satellit’
Sosna bo?niacka
Po 10 latach ok. 2,5 m wysoko??ci.
Szerokokolumnowa odmiana o dosy? wolnym wzro??cie z p?dami charakterystycznie wygi?tymi ku górze oraz d?ugimi, zielonymi ig?ami wygi?tymi do p?ka.
-
-
Pinus mugo ‘Gnom’
Sosna górska (kosodrzewina)
Po 10 latach ok. 1 m wysoko??ci.
Pocz?tkowo kulista, g?sta forma kosodrzewiny, pó??niej sto?kowata. Ig?y zielone d?ugie do 5,5 cm zebrane po dwie.
-
-
Pinus mugo ‘Mops’
Sosna górska (kosodrzewina)
Po 10 latach ok. 0,5 m wysoko??ci.
Kar?owa, kulista forma kosodrzewiny. Ig?y ciemno zielone zebrane po dwie.
-
-
Pinus mugo ‘Winter Gold’
Sosna górska (kosodrzewina)
Po 10 latach ok. 0,5 m wysoko??ci i 1 m ??rednicy.
Kar?owa, krzaczasta forma sosny o bardzo powolnym wzro??cie. Ig?y jasno zielone, zim? ?ó?te, zebrane po dwie.
-
-
Pinus mugo subsp. mugo
Sosna górska (kosodrzewina)
Po 30 latach ok. 2 m wysoko??ci
Krzaczasta forma sosny o bardzo powolnym wzro??cie. Ig?y ciemno zielone zebrane po dwie.
-
-
Pinus mugo var. pumilio
Kosodrzewina
Po 30 latach ok. 1 m wysoko??ci.
Niski, rozpostarty krzew o powolnym wzro??cie ze ??ciel?cymi si? p?dami. Ig?y krótkie, ciemno zielone, k?uj?ce.
-
-
Pinus nigra
Sosna czarna
Po 30 latach ok. 10 m wysoko??ci.
Drzewo pocz?tkowo o pokroju szeroko sto?kowatym, potem parasolowatym. Ig?y ciemnozielone, d?ugie do 15 cm, zebrane po dwie.
-
-
Pinus nigra ‘Pyramidalis’
Sosna czarna
Po 30 latach ok. 6 m wysoko??ci.
Kolumnowa forma sosny czarnej. P?dy ustawione sztywno, pionowo ku górze. Ig?y ciemno zielone, d?ugie, zebrane po dwie.
-
-
Pinus ponderosa
Sosna ?ó?ta
Po 30 latach ok. 10 m wysoko??ci.
Drzewo o powolnym wzro??cie, pocz?tkowo sto?kowate. P?dy sztywne z d?ugimi ig?ami do 25 cm koloru zielonego, zebrane po trzy.
-
-
Pinus silvestris
Sosna pospolita (zwyczajna)
30 m
Szybko rosn?ca nasza rodzima sosna, pocz?tkowo szeroko sto?kowata, potem nieregularnie parasolowata z pi?knym czerwonym pniem. Ig?y zielone, zebrane po dwie.
-
-
Pinus silvestris ‘Fastigiata’
Sosna pospolita
Po 30 latach ok. 8 m wysoko??ci.
W?skokolumnowa forma sosny, o powolnym wzro??cie ze sztywnymi ga??ziami ustawionymi pionowo. Ig?y niebieskawe, zebrane po dwie.
-
-
Pinus silvestris ‘Watereri’
Sosna pospolita
Po 30 latach ok. 3 m wysoko??ci.
Wolnorosn?ca, g?sta, pocz?tkowo zaokr?glona forma sosny ze sztywnymi, krótkimi p?dami. Ig?y niebieskie, zebrane po dwie.
-
-
Pinus strobus
Sosna wejmutka
Po 30 latach ok. 15 m wysoko??ci.
Szybko rosn?ce drzewo, pocz?tkowo regularne. Ig?y cieniutkie, nie k?uj?ce, sinozielone zebrane po pi??, d?ugie do 12 cm. Pi?kne d?ugie szyszki.
-
-
Pinus wallichiana
Sosna himalajska
Po 30 latach ok. 10 m wysoko??ci.
Dosy? szybko rosn?ca, p?acz?ca forma sosny. Ig?y niebieskozielone, d?ugie do 20 cm, charakterystycznie zwisaj?. Wra?liwa!
-
-
Platycladus orientalis ‘Aurea Nana’ / ’Sieboldii’
Thuja wschodnia
Po 10 latach ok. 0,7 m wysoko??ci.
Niska odmiana thuji wschodniej o jajowatym kszta?cie i z?ocisto?ó?tym ulistnieniu. Cech? charakterystyczn? s? ustawione pionowo g?ste i delikatne p?dy. Wra?liwa!
-
-
Platycladus orientalis ‘Justynka’
Thuja wschodnia
Po 10 latach ok. 1 m wysoko??ci.
Kar?owa odmiana o prawie kolumnowym pokroju z zielonymi, g?sto i pionowo ustawionymi p?dami.
-
-
Pseudotsuga menziesi
Jedlica Menziesa (Daglezja)
Po 30 latach ok. 15 m wysoko??ci.
Szybko rosn?ce drzewo o szeroko sto?kowym pokroju, bardzo podobne do ?wierka, z ig?ami ok. 2 cm d?ugo?ci bardziej nastroszonymi, koloru zielonego z niebieskim nalotem.
-
-
Taxodium distichum
Cypry?nik b?otny
Po 30 latach ok. 8 m wysoko??ci.
Drzewo pocz?tkowo sto?kowe, potem korony zaokr?glaj? si?. Ig?y sezonowe koloru jasno zielonego, mi?kkie ok. 1-2 cm, br?zowiej? zim? i opadaj? z krótkop?dami.
-
-
Taxus baccata
Cis pospolity
Po 30 latach ok. 3-4 m wysoko??ci.
Drzewo lub du?y krzew o powolnym wzro??cie. Pokrój pocz?tkowo sto?kowy, z czasem kopulasty. Ig?y mi?kkie, krótkie, u?o?one grzebieniasto na p?dzie, ciemnozielone. ?e?skie okazy posiadaj? owoce pokryte czerwon? osnówk?.
-
-
Taxus baccata ‘Elegantissima’
Cis pospolity (forma roz?o?ysta)
Po 10 latach ok. 1 m wysoko??ci i 1,5 m ??rednicy.
Krzewiasta forma cisa, sk?adaj?ca si? ze sztywnych p?dów, odstaj?cych pod katem 45 st. Ig?y mi?kkie, krótkie z?ocisto?ó?te, jesieni? bielej?.
-
-
Taxus baccata ‘Fastigiata Aurea’
Cis pospolity (forma kolumnowa)
Po 10 latach ok. 1,2 m wysoko??ci.
W?skokolumnowa forma cisa o powolnym wzro??cie ze sztywnymi p?dami ustawionymi pionowo oraz krótkimi bocznymi. M?ode ig?y z?ocisto?ó?te, mi?kkie, krótkie, w pó??niejszym czasie tylko z ?ó?t? obwódka jak przy odmianie ?Fastigiata Aureomarginata?.
-
-
Taxus baccata ‘Fastigiata’/ ‘Fastigiata Robusta’
Cis pospolity (forma kolumnowa)
Po 10 latach ok. 1,5 m wysoko??ci.
W?skokolumnowa forma cisa o powolnym wzro??cie ze sztywnymi p?dami ustawionymi pionowo oraz krótkimi bocznymi. Ig?y ciemnozielone, mi?kkie, krótkie.
-
-
Taxus x media ‘Wojtek’
Cis po?redni (forma kolumnowa)
Po 10 latach ok. 2 m wysoko??ci.
W?skokolumnowa forma cisa o powolnym wzro??cie ze sztywnymi p?dami ustawionymi pionowo oraz krótkimi bocznymi. Ig?y ciemnozielone, mi?kkie, krótkie.
-
-
Thuja occidentalis ‘Aurescens’
?ywotnik zachodni (odm. kolumnowa, ?ó?ta)
Po 10 latach ok. 3 m wysoko??ci.
Odmiana szeroko sto?kowa, o dosy? silnym wzro??cie i z?ocisto?ó?tym zabarwieniu ga??zek.
-
-
Thuja occidentalis ‘Brabant’
?ywotnik zachodni (odm. kolumnowa, zielona)
Po 10 latach ok. 3,5 m wysoko??ci.
Kolumnowa Thuja o najszybszym wzro??cie. P?dy pokryte ?uskami koloru jasnozielonego.
-
-
Thuja occidentalis ‘Globosa’
?ywotnik zachodni (odm. kulista)
Po 10 latach ok. 1 m ??rednicy.
Silnie rosn?ca kulista odmiana, z p?dami wachlarzowatymi, pokrytymi zielonymi ?uskami.
-
-
Thuja occidentalis ‘Golden Globe’
?ywotnik zachodni (odm. kulista ?ó?ta)
Po 10 latach ok. 0,8 m ??rednicy.
Wolno rosn?ca odmiana ?ywotnika o kulistej formie. P?dy krótkie, g?sto u?o?one, koloru z?ocisto?ó?tego.
-
-
Thuja occidentalis ‘Hoseri’ / ‘Danica’
?ywotnik zachodni (odm. kulista)
Po 10 latach ok. 0,4 m ??rednicy.
Kar?owa odmiana ?ywotnika o kulistej formie. P?dy krótkie, g?sto u?o?one, koloru jasno zielonego.
-
-
Thuja occidentalis ‘Rheingold’
?ywotnik zachodni
Po 10 latach ok. 1 m wysoko??ci.
Kar?owa, pocz?tkowo sto?kowa lub jajowata odmiana ?ywotnika, potem znacznie szersza. P?dy pokryte igie?kowate z wiekiem przechodz? w wa?eczkowate kolory ?ó?tobrunatnego, zim? brunatnego.
-
-
Thuja occidentalis ‘Smaragd’
?ywotnik zachodni
Po 10 latach ok. 2,5 m wysoko??ci.
Jedna z najszlachetniejszych odmian o kolumnowym pokroju, silnym wzro??cie i zwartej budowie. P?dy delikatne, u?o?one g?sto, ulistnienie ciemnozielone nie zmienia barwy zim?.
-
-
Thuja occidentalis ‘Teddy’
?ywotnik zachodni
Po 10 latach ok. 0,3 m ??rednicy.
Kar?owa odmiana ?ywotnika, z bardzo cienkimi p?dami, g?sto u?o?onymi, u form m?odocianych pokryte igie?kami.
-
-
Thujopsis dolobrata
?ywotnikowiec japo?ski
Po 30 latach ok. 3 m wysoko??ci.
Niskie drzewko o kopulastej koronie i powolnym wzro??cie. P?dy podobne do Thuji, szerokie sp?aszczone, pokryte ?uskami, ciemnozielone i b?yszcz?ce. Wra?liwe!
-
-
Tsuga candensis
Choina kanadyjska
Po 30 latach ok. 10 m wysoko??ci.
Pocz?tkowo wolno rosn?ce drzewo o szeroko sto?kowatej koronie. Ig?y krótkie, ciemnozielone na cienkich, lekko przewisaj?cych p?dach.
-
-
Tsuga candensis ‘Jeddeloh’
Choina kanadyjska (k?piasta)
Po 10 latach ok. 0,5 m ??rednicy.
Pó?kolista, wolno rosn?ca odmiana choiny. P?dy u?o?one promieni?cie, z charakterystycznym zag??bieniem po??rodku (gniazdo). Ig?y krótkie, delikatne, jasnozielone.
-
-

 

wyżej