4 Spatium Kreacja Przestrzeni - Ogrody - Wnętrza - Radom - Architektura Krajobrazu
 
  

Drzewa i krzewy li?ciaste

Acer campestre
Klon polny
5-15 m.
Drzewko o g?stej, nisko osadzonej koronie, Li??cie drobne, klapowane, brzegiem falowane, ciemnozielone, jesieni? jaskrawo?ó?te. Owoce - skrzydlaki.
-
-
Acer negundo ‘Flamingo’
Klon jesionolistny
5 m
Ma?e drzewko albo forma du?ego krzewu. Szybko rosn?cy klon o bardzo dekoracyjnych li??ciach, pocz?tkowo ró?owych potem bia?o-pstrych.
-
-
Acer negundo ‘Odessanum’
Klon jesionolistny
10 m
Drzewo o szerokiej i nieregularnej koronie. Szybko rosn?cy klon o dekoracyjnych z?ocisto?ó?tych li??ciach najpi?kniejszych wiosn?, latem lekko bledn? w intensywnym s?o?cu.
-
-
Acer palmatum
Klon palmowy
5 m
Ma?e malownicze drzewko albo krzew o parasolowatej koronie z pi?knymi wachlarzowatymi, mocno powcinanymi listkami koloru zielonego. Pi?knie przebarwia si? jesieni? na jaskrawe kolory.
-
-
Acer palmatum ‘Atropurpureum’
Klon palmowy
3 m
Ma?e malownicze drzewko albo krzew o parasolowatej koronie z pi?knymi wachlarzowatymi, mocno powcinanymi listkami, koloru ciemnoczerwonego. Jesieni? intensywnie czerwony.
-
-
Acer palmatum ‘Dissectum’
Klon palmowy
2 m
Wolnorosn?cy krzew z malowniczo przewisaj?cymi ga??zkami. Korona a?urowa z widocznym pniem. Li??cie zielone, klapowane, bardzo mocno powcinane z postrz?pionym brzegami. Pi?knie przebarwia si? jesieni? na jaskrawe kolory ?ó?tego i pomara?czowego.
-
-
Acer palmatum ‘Dissectum Nigrum’
Klon palmowy
1,5 m
Wolnorosn?cy krzew z ?ukowato wygi?tymi ga??zkami, o a?urowej, sp?aszczonej formie. Li??cie br?zowo czerwone, klapowane, bardzo mocno powcinane z postrz?pionym brzegami. M?ode li??cie i jesienne zabarwienie intensywnie czerwone.
-
-
Acer pensylvanicum
Klon pensylwa?ski
12 m
Ma?e drzewo o lu??nej koronie z charakterystyczn?, dekoracyjn?, oliwkowozielon? kor? w bia?e pr??ki. Li??cie du?e z trzema klapami, jasnozielone, pi?knie przebarwiaj?ce si? na jesie?. Owoce - skrzydlaki.
-
-
Acer platanoides
Klon pospolity
30 m
Du?e drzewo o szerokiej i regularnej koronie. Li??cie pi?cioklapowe, b?yszcz?ce, pi?knie przebarwiaj?ce si? na ?ó?to, pomara?czowo i czerwono. Owoce - skrzydlaki. Mnóstwo odmian kolorystycznych i pokrojowych.
-
-
Acer platanoides ‘Crimson Sentry’
Klon pospolity
10 m
Drzewo o g?stej, regularnej, kolumnowej koronie. Li??cie pi?kne przez ca?y sezon: klapowane, b?yszcz?ce i intensywnie ciemnoczerwone.
-
-
Acer platanoides ‘Drumondii’
Klon pospolity
12 m
Bardzo pi?kna odmiana klonu o regularnej koronie i bardzo oryginalnej barwie. Li??cie pi?cioklapowe z szerok?, bia?? obwódk?. M?ode lekko ró?owe.
-
-
Acer platanoides ‘Globosum’
Klon pospolity
?r. korony do 6 m
Drzewo najcz???ciej szczepione na pniu (wysoko??? zale?na od szczepu) o bardzo regularnej koronie, pocz?tkowo kulistej, potem lekko sp?aszczonej. Li??cie zielone, pi?cioklapowe, b?yszcz?ce, jesieni? ?ó?te.
-
-
Acer platanoides ‘Royal Red’
Klon pospolity
Po 10 latach ok. 6 m wysoko??ci
??redniej wielko?ci drzewo z szeroko sto?kowat?, nieregularn? koron?, szybko rosn?ce. Li??cie du?e, pi?cioklapowe, b?yszcz?ce, purpurowo czerwone przez ca?y sezon wegetacji.
IV
?ó?te,drobne, ?adny kontrast z li???mi
Acer pseudoplatanus
Klon jawor
30 m
Du?e, rodzime drzewo, cz?sto spotykane w naturalnym krajobrazie. Li??cie zmienne trzy- lub pi?cioklapowe, matowe, zielone na jesie? ?ó?te. Kora charakterystyczna dla tego gatunku, szara i u starszych okazów mocno sp?kana, ?uszcz?ca si?.
V
?ó?to-zielone, drobne, miododajne w wiechach
Acer rubrum
Klon czerwony
10 m
Drzewo o szeroko-sto?kowatej koronie, zwartym regularnym pokroju. Li??cie trójklapowe, zielone, b?yszcz?ce, bardzo wcze??nie przebarwiaj? si? na czerwono.
III-IV
Czerwonawe, drobne
Acer saccharinum
Klon srebrzysty
30 m
Du?e, szerokie drzewo o lu??nej koronie. Pi?kne, mocno klapowane li??cie, z wierzchu b?yszcz?ce, jasnozielone, od spodu matowe, srebrzystobia?e. Kszta?t li??cia widnieje na fladze Kanady.
III
Czerwonawe, drobne
Acer tataricum subsp. ginnala
Klon tatarski odm. ginnala
5 m
Ma?e drzewo lub forma krzewiasta gdy? daje odrosty korzeniowe. Li??cie trójklapowe, ma?e, zielone przebarwiaj? si? jesieni? na czerwono. Owoce - skrzydlaki.
IV
Bia?e, drobne, pachn?ce
Aesculus hippocastanum
Kasztanowiec bia?y
25 m
Du?e drzewo o szerokiej koronie. Bardzo malownicze i mocno wpisane w Polski krajobraz. Li??cie ciemnozielone, pi?ciopalczaste, przebarwiaj? si? jesieni? na ?ó?tobr?zowo. Owoce - kasztany. Mocno sp?kana kora na pniu. Dost?pne odmiany pokrojowe.
V
Bia?e w wiechach
Aesculus x carnea
Kasztanowiec czerwony
10 m
??rednie drzewo, ze zwart? szerokosto?kowat? koron?. Li??cie ciemnozielone, pi?ciopalczaste, przebarwiaj? si? jesieni? na ?ó?tobr?zowo. Owoce - nieliczne kasztany.
V
Czerwone w wiechach
Amelanchier lamarckii
??wido??liwa kanadyjska
5 m
Du?y krzew o wielopniowej, lu??nej koronie. M?ode li??cie czerwonawe, potem zielone, jesieni? przebarwiaj? si? na jaskrawe kolory. Jadalne owoce.
IV
Bia?e
Andromeda polifolia
Modrzewnica pospolita
0,25 m
Zimozielona krzewinka, zwarta i bardzo g?sta. Li??cie drobniutkie, lancetowate zielone pokryte szaroniebieskim nalotem. Kwiaty drobne ale bardzo liczne.
V i VI
Ró?owe
Batula nana
Brzoza kar?owata
0,5 m
Kar?owy krzew z p?dami pe?zaj?cymi, dorasta do ponad 1 m szeroko?ci. Li??cie ma?e, okr?g?awe, nierównomiernie z?bkowane brzegiem, z po?yskiem. Przebarwiaj? si? jesieni? na ?ó?to.
-
-
Berberis julianae
Berberys Julianny
2-3 m
Zimozielony krzew o wyprostowanym pokroju z ostrymi cierniami. Li??cie lancetowate, d?ugie do 10 cm, skórzaste, ciemnozielone. Wra?liwy!
V-VI
?ó?te, drobne
Berberis thunbergii ‘Admiration’
Berberys Thunberga
0,5 m
Miniaturowy, wolnorosn?cy krzew o kulistym pokroju. Li??cie drobne, sezonowe, ciemno- pomara?czowo- czerwone z ?ó?t? obwódk?.
V
?ó?te, niepozorne
Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’
Berberys Thunberga
1,5 m
Ciernisty krzew o kopulastej formie. Li??cie drobne, sezonowe, purpurowo- czerwone.
V
?ó?te, niepozorne
Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana’
Berberys Thunberga
0,6 m
Kar?owy, ciernisty krzew o p?asko kulistym pokroju. Li??cie drobne, sezonowe, ciemnopurpurowe, jesieni? szkar?atne.
V
?ó?te, niepozorne
Berberis thunbergii ‘Aurea’
Berberys Thunberga
1 m
Ciernisty krzew, do??? g?sty, o jaskrawo?ó?tych, sezonowych li??ciach.
V
Bia?e, niepozorne
Berberis thunbergii ‘Bagatelle’
Berberys Thunberga
0,4 m
Miniaturowy, wolnorosn?cy krzew o pokroju p?asko kulistym, z ostrymi cierniami. Li??cie br?zowo czerwone, jesieni? intensywnie czerwone.
V
?ó?te, niepozorne
Berberis thunbergii ‘Bogozam’/ ‘Bonanza Gold’ / ’Tiny Gold’
Berberys Thunberga
0,4 m
Miniaturowy, wolnorosn?cy krzew o pokroju p?asko kulistym, z ostrymi cierniami. Li?cie z?ocisto?ó?te, owoce czerwone.
V
Blado?ó?te, niepozorne
Berberis thunbergii ‘Erecta’
Berberys Thunberga
1,5 m
Ciernisty krzew, o w?skim pokroju z wyprostowanymi p?dami z czasem rozk?adaj?cymi si? na boki. Li?cie drobne, sezonowe, zielone przebarwiaj? si? na czerwono.
V
?ó?te, niepozorne
Berberis thunbergii ‘Golden Ring’ lub ‘King Ring’
Berberys Thunberga
2-3 m
Ciernisty krzew o krzaczastym pokroju, z przewisaj?cymi ga??zkami. Li??cie drobne, sezonowe, purpurowo czerwone z ?ó?tym marginesem. Koralowe owoce d?ugo pozostaj? na krzewie.
V
?ó?te, niepozorne
Berberis thunbergii ‘Green Carpet’
Berberys Thunberga
1 m
Ciernisty, roz?o?ysty krzew z przewisaj?cymi p?dami. Li??cie drobne, sezonowe, zielone. Jesieni? przebarwiaj? si? od ?ó?tego do szkar?atnego.
V
?ó?te, ma?e w obfitych gronach
Berberis thunbergii ‘Harlequin’
Berberys Thunberga
1,5 m
Ciernisty, kopulasty krzew z charakterystycznymi drobnymi listkami koloru czerwonego z bia?ymi, ró?owymi i szarymi plamkami.
V
?ó?te, niepozorne
Berberis thunbergii ‘Red Pillar’
Berberys Thunberga
1,5 m
Ciernisty krzew, o w?skim pokroju z wyprostowanymi p?dami z czasem rozk?adaj?cymi si? na boki. Li??cie drobne, sezonowe, czerwone od spodu zielone.
V
?ó?te, niepozorne
Berberis x ottawensis ‘Superba’
Berberys ottawski
4 m
Wysoki krzew z?o?ony z wyprostowanych p?dów z cierniami. Li??cie sezonowe, ciemnoczerwone z fioletowym po?yskiem. Owoce czerwone pozostaj? na krzewie na zim?.
V
?ó?te, drobne
Betula pendula
Brzoza brodawkowata
20 m
Du?e drzewo o lu??nej koronie z przewisaj?cymi ga??ziami. Li??cie drobne, jasnozielone, wcze??nie rozwijaj? si? wiosn?, na jesie? ?ó?te. Kora bia?a, u starszych okazów mocno sp?kana u do?u pnia. Dost?pna w odmianach kolorystycznych i pokrojowych.
-
-
Betula pendula ‘Youngii’
Brzoza brodawkowata odm. Wisz?ca
Wysoko??? zale?na od szczepienia
Wolnorosn?ce drzewko, o malowniczej parasolowatej, wisz?cej koronie. Li??cie drobne, jasnozielone, wcze??nie rozwijaj? si? wiosn?, na jesie? ?ó?te. Kora bia?a i g?adka.
-
-
Buddleja davidii
Budleja Dawida (w odmianach)
3 m
Bujny krzew, z przewisaj?cymi p?dami. Li??cie d?ugie, lancetowate, zielone, omszone od spodu. Kwiaty w d?ugich oko?o 50 cm kwiatostanach, na ko?cach p?dów, ?ukowato przewisaj?. Mocno pachn? przyci?gaj?c motyle od pocz?tku lata do jesieni. Wra?liwy!
VI-X
W zale?no??ci od odmiany w ró?nych odcieniach fioletu i ró?u, bia?e.
Buxus sempervirens
Bukszpan wieczniezielony
4 m
Zimozielony, bardzo wolno rosn?cy, zwarty krzew. Li??cie skórzaste, l??ni?ce ma?e, owalne, ciemnozielone.
-
-
Buxus sempervirens ‘Suffruticosa’
Bukszpan wieczniezielony
0,5 m
Bardzo wolno rosn?cy, zimozielony krzew. Li??cie skórzaste, l??ni?ce ma?e, owalne, jasnozielone. Wra?liwy!
-
-
Calluna vulgaris
Wrzos pospolity
0,2-0,3 m
G?sta krzewinka na ogó? o zielonych, drobnych listkach (niektóre odmiany ?ó?te lub srebrzyste) i kwiatach zebranych w d?ugie grona, w ró?nych barwach w zale?no??ci od odmiany.
VIII/IX/X
Ró?ne odcienie fioletu, ró?u, purpury, bia?e oraz ?ó?te
Caragana arborescens ‘Pendula’
Karagana syberyjska odm. wisz?ca
Wysoko??? zale?na od szczepienia
Pi?kna wisz?ca odmiana karagany, w ?pó?niejszym wieku z p?dami pe?zaj?cymi. Z a?urow? koron?, uwidaczniaj?c? p?dy i pie? oraz delikatnymi, z?o?onymi pierza?cie, jasnozielonymi listkami.
V
?ó?te
Caragana arborescens ‘Walker’
Karagana syberyjska odm. wisz?ca
Wysoko??? zale?na od szczepienia
Pi?kna wisz?ca odmiana karagany, z p?dami pe?zaj?cymi. Korona parasolowata, delikatna. Listki bardzo w?skie, pierzastoz?o?one jasnozielone.
V
?ó?te
Carpinus betulus
Grab pospolity
Przy 10 m wysoko??ci ok. 3m szeroko?ci.
Drzewo o zwartym, kolumnowym pokroju. Li??cie owalne, pi?kowane, jasnozielone przebarwiaj? si? na ?ó?to. Kora g?adka, stalowoszara.
-
-
Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’
Grab pospolity
10 m
??redniej wielko?ci drzewo, o szerokosto?kowatej koronie. Li??cie owalne, pi?kowane, jasnozielone przebarwiaj? si? na ?ó?to. Kora g?adka, stalowoszara. Mnóstwo odmian kolorystycznych i pokrojowych.
-
-
Catalpa bignonioides
Surmia bignoniowa
10 m
Szybko rosn?ce drzewo z szerok? koron? i krótkim pniem. Bardzo charakterystyczne ogromne, sercowate li??cie jasnozielonego koloru. Owoce to d?ugie, str?kowate torebki pozostaj?ce na drzewie przez zim?. Wra?liwe!
VII-VIII
Bia?e w wiechach
Catalpa bignonioides ‘Nana’
Surmia bignoniowa
Wysoko??? zale?na od szczepienia
Ma?e szczepione na pniu drzewo z kulist?, zwart? koron? dorastaj?c? do 5 m ??rednicy. Bardzo charakterystyczne ogromne, sercowate li??cie jasnozielonego koloru. Wra?liwe!
-
-
Cercidyphyllum japonicum
Grujecznik japo?ski
10 m
Drzewo ??redniej wielko??ci, cz?sto forma wielodniowa. Li??cie sercowate, zielone z wyra??nym unerwieniem. M?ode czerwonobrunatne, jesienne intensywnie ?ó?te lub czerwone. Naj?adniej przebarwiaj?ce si? drzewo.
-
-
Cercis canadensis
Judaszowiec kanadyjski
5 m
Ma?e drzewo o parasolowatej, do?? a?urowej koronie. Li??cie sercowate, zielone przebarwiaj? si? na ?ó?to. Kwiaty w p?czkach rozwijaj? si? razem z li??mi nie tylko na m?odych p?dach. Charakterystyczne jest tu wyst?powanie kwiatów nawet na starym pniu.
V
Ró?owe
Chaenomeles japonica
Pigwowiec japo?ski (w odmianach)
1 m
Niski, roz?o?ysty krzew. Kwiaty pojawiaj? si? ju? przed rozwojem li??ci. Owocne jadalne, pachn?ce zielonym jab?kiem, ?ó?te, p?asko kuliste.
III-IV
Ceglastoczerwone, miesza?ce w zale?no??ci od odmiany: bia?e, czerwone, ró?owe
Cornus alba ‘Elegantissima’
Dere? bia?y
3 m
Krzew o roz?o?ystym pokroju, dekoracyjny zarówno z bia?o-zielonych li??ci, jak i czerwonych, kontrastowych p?dów, pi?knie wygl?daj?cych zw?aszcza zim?.
-
-
Cornus alba ‘Sibirica’
Dere? bia?y
3 m
Krzew o roz?o?ystym pokroju, dekoracyjny g?ównie z czerwonych, kontrastowych p?dów, pi?knie wygl?daj?cych zw?aszcza zim?. Li??cie zielone. Owoce bia?e, wielko??ci grochu.
VI
Bia?e, niezbyt efektowne
Cornus alba ‘Spaethii’
Dere? bia?y
3 m
Krzew o roz?o?ystym pokroju, dekoracyjny zarówno z ?ó?to-zielonych li??ci, jak i czerwonych, kontrastowych p?dów, pi?knie wygl?daj?cych zw?aszcza zim?. M?ode li??cie pomara?czowo-br?zowe.
-
-
Cornus kousa
Dere? kousa
5 m
Krzew o wznosz?cych si? i szeroko rozpo?cieraj?cych p?dach. Li??cie ciemnozielone, szerokoeliptyczne. Charakterystyczne kwiaty zro??ni?te w g?ówk? z czterema bia?ymi przylistkami. Powstaj? z nich ró?owoczerwone owoce, na d?ugich szypu?kach, podobne do truskawki, jadalne cho? md?e w smaku.
VI
Bia?e
Corylus maxima ‘Purpurea’
Leszczyna po?udniowa
5 m
Wysoki, wyprostowany krzew ozdobny z ciemnoczerwonych, okr?g?awych li??ci, pokrytych aksamitnymi w?oskami. Owoce - orzechy laskowe.
II-III
?ó?te bazie
Cotinus coggygria ‘Ancot’
Perukowiec podolski
2,5 m
Wyprostowany krzew o pi?knych, okr?g?awych, z?ocisto?ó?tych li??ciach. Kwiatostan tworz? lu??ne wiechy. Owocostany bardzo efektowne, ró?owe, mi?kkie, puszyste ‘peruki’.
VI/ VII
?ó?tawe
Cotinus coggygria ‘Royal Purple’
Perukowiec podolski
3 m
Wyprostowany krzew o pi?knych, okr?g?awych, ciemnopurpurowych li??ciach. Jesieni? jaskrawoczerwone. Kwiatostan tworz? lu??ne wiechy. Owocostany bardzo efektowne, ró?owe, mi?kkie, puszyste ‘peruki’.
VI-VII
?ó?tawe
Cotoneaster bullatus
Irga pomarszczona
3 m
Krzew tworz?cy kopu?? z ciemnozielonych, du?ych i pomarszczonych li??ci. Dekoracyjny na jesieni i zim? z pi?knych, szkar?atnych i bardzo licznych, kulistych owoców.
V
Ró?owawe
Cotoneaster dammeri ‘Major’
Irga Dammera
0,1-0,2 m
Niski, zimozielony krzew ze ?ciel?cymi si? po ziemi ga??ziami. W kontakcie z gleb? p?dy ukorzeniaj? si? tworz?c zielone kobierce. Li??cie ma?e, ciemnozielone, skórzaste. Owoce jasnoczerwone kuleczki, liczne.
V-VI
Bia?e
Cotoneaster horizontalis
Irga pozioma
1 m
Niski, rozpo??cieraj?cy si? krzew z prawie poziomymi p?dami z charakterystycznymi podobnymi do o??ci p?dami. Li??cie drobne, ciemnozielone, b?yszcz?ce na jesieni pomara?czowe do czerwonych. Owoce czerwone, d?ugo pozostaj? na krzewie.
VI
Bia?o-ró?owe
Cotoneaster horizontalis ‘Variegatus’
Irga pozioma
1 m
Niski, rozpo??cieraj?cy si? krzew z prawie poziomymi p?dami z charakterystycznymi podobnymi do o??ci p?dami. Li??cie drobne, pofalowane zielone z bia?ym obrze?eniem.
-
-
Crataegus sp
G?óg (w odmianach)
5 m
Ma?e drzewa o regularnych koronach. Li??cie ciemnozielone, ma?e na ogó? z trzema-, pi?cioma klapami, b?yszcz?ce. W czasie kwitnienia mocno obsypany kwiatami.
V-VI
Ciemnoczerwone, ró?owe, bia?e w zale?no??ci od gatunku czy odmiany
Cytisus
?arnowiec
Ok. 1,5 m
Niedu?y, miotlasty krzewy z zielonymi li??mi, na ogó? w?sko lancetowatymi. Kwiaty motylkowate u?o?one wzd?u? p?dów, ró?ne barwy w zale?no??ci od gatunku czy odmiany.
IV-V
?ó?te, rubinowoczerwone, karminowoczerwone
Cytisus x praecox
Szczodrzeniec wczesny
Ok. 1,5 m
G?sty krzew z przewisaj?cymi, miotlastymi p?dami, pokrytymi sezonowymi bardzo w?sko lancetowatymi, jasnozielonymi li??mi. Obsypany obficie na wiosn? kwiatami.
IV-V
?ó?te
Daphne cneorum
Wawrzynek g?ówkowy
Max 0,3 m
Niski, ?ciel?cy si? krzew. Tworzy pi?kne, zimozielone kobierce wiosn? obsypane kwiatami, zebranymi w g?ówkach. Li??cie ma?e, lancetowate, skórzaste.
V-VI
Ró?owe
Daphne mezereum
Wawrzynek wilcze?yko
1 m
Wyprostowany, lu??ny krzew obsypany na wiosn? ró?owymi kwiatami. Potem pojawiaj? si? matowe li??cie. Owoce to czerwone, kuliste jagody, bardzo toksyczne, pieprzne w smaku. Truj?cy w ca?o?ci!
V-VI
Ró?owe
Deutzia gracilis
?ylistek wysmuk?y
0,8 m
G?sty, kar?owy krzew. Ozdobny g?ównie z drobnych kwiatów, o ?adnym kszta?cie, zebranych w grona, mocno obsypuj?cych zielone li??cie.
VI-VII
Bia?e
Deutzia scabra
?ylistek szorstki
3 m
Du?y krzew o wzniesionych, sztywnych p?dach. Li??cie ciemnozielone, szorstkie po obu stronach, kwiaty pe?ne w zale?no??ci od odmiany bardziej lub mniej bia?o-ró?owe.
VI-VII
Bia?e, ró?owe, bia?o-ró?owe
Eleagnus angustifolia
Oliwnik w?skolistny
5 m
Drzewko z szerok?, cz?sto asymetryczn? koron? i przewisaj?cymi d?ugimi p?dami. Li??cie w?skie, lancetowate, mocno pokryte kutnerem st?d m?ode bia?e, starsze szarozielone. Kwiaty pachn? przyjemnie, s? miododajne. Owoce 1,5 cm, szare.
VI
?ó?te, pi?knie pachn?, miododajne
Eounymus fortunei ‘Emerald’n Gaiety’
Trzmielina Fortune’a (bia?o-zielona)
0,25 m
Zimozielony, niski krzew ze ?ciel?cymi si? p?dami. Li?cie skórzaste, zielone z bia?ym marginesem.
-
-
Eounymus fortunei ‘Emerald’n Gold’
Trzmielina Fortune’a (?ó?to-zielona)
0,8 m
Zimozielony, niski krzew o silnym wzro?cie. Li?cie skórzaste, zielone z ?ó?tym marginesem.
-
-
Erica carnea
Wrzosiec czerwony
0,2 m
Niska, zwarta krzewinka z zielonymi, igie?kowatymi listkami. Kwiaty drobne zebrane w d?ugie grona. W zale?no??ci od odmiany ró?ne kolory.
I/II/III/IV
Ró?ne odcienie fioletu, ró?u, purpury, bia?e
Fagus sylvatica
Buk pospolity
25 m
Du?e, szerokie drzewo z bardzo charakterystyczn? kor?, stalowoszar? i bardzo g?adk?. Li??cie b?yszcz?ce, zielone przebarwiaj? si? na ?ó?to lub czerwonobr?zowo. Mnóstwo odmian kolorystycznych i pokrojowych.
-
-
Fagus sylvatica ‘Atropunicea’
Buk pospolity
20 m
Du?e, szerokie drzewo z bardzo charakterystyczn? kor?, stalowoszar? i bardzo g?adk?. Li??cie b?yszcz?ce, ciemnoczerwone przebarwiaj? si? na ?ó?to lub pomara?czowo?ó?to.
-
-
Fagus sylvatica ‘Dawyck’
Buk pospolity
15 m
Kolumnowa forma buka dorastaj?ca do 3 m szeroko?ci.Li??cie b?yszcz?ce, zielone przebarwiaj? si? na ?ó?to lub czerwonobr?zowo.
-
-
Fagus sylvatica ‘Dawyck Purple’’
Buk pospolity
15 m
Kolumnowa forma buka dorastaj?ca do 3 m szeroko?ci.Li?cie b?yszcz?ce, ciemnoczerwone przebarwiaj? si? na jasnobr?zowo.
-
-
Fagus sylvatica ‘Purple Fountain’
Buk pospolity
Po 20 latach ok. 5 m wysoko??ci
Drzewko o przewisaj?cych ga??ziach z charakterystycznie wznosz?cym si? i przewieszaj?cym wierzcho?kiem. Li??cie ciemnoczerwone, b?yszcz?ce przebarwiaj? si? na ?ó?to.
-
-
Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula’
Buk pospolity
3 m
Wolnorosn?ce, malownicze, ma?e, przewisaj?ce drzewko o parasolowatej koronie. Li??cie ciemnoczerwone, b?yszcz?ce przebarwiaj? si? na kolor czerwonobr?zowy.
-
-
Fagus sylvatica ‘Purpurea Tricolor’
Buk pospolity
30 m
Silnie rosn?ce, du?e drzewo z bardzo pi?kn? barw? li??ci. Li??cie wiosenne purpurowe, b?yszcz?ce z ró?owym marginesem, pó??niej zieleniej? a brzegi staj? si? bardziej bia?e.
-
-
Forsythia x intermedia
Forsycja po??rednia (w odmianach)
2 m
Du?y krzew, pocz?tkowo wyprostowany potem rozszerzaj?cy si?. Kwiaty pojawiaj? si? przed li???mi na ca?ej d?ugo??ci ga??zi. Li??cie w?skie, pi?kowane, b?yszcz?ce.
IV
?ó?te
Fothergilla major
Fotergilla wi?ksza
2 m
Wolnorosn?cy krzew, o pokroju zmiennym. Li??cie podobne do olchowych, zielone, skórzaste pi?knie przebarwiaj? si? w ró?nych kolorach czerwieni ju? we wrze??niu.
V
Bia?e, pachn?ce miododajne
Fraxinus Excelsior
Jesion wynios?y
40 m
Wysokie, szybkorosn?ce drzewo, rodzime. Li??cie zielone, z?o?one nieparzystopierza??cie. Pojawiaj? si? pó??no na wiosn?, przebarwiaj? si? na ?ó?to.
-
-
Genista lydia
Janowiec bu?garski
Do 1 m
Niski, ??ciel?cy si? krzew, z szarozielonym p?dami. Li??cie sezonowe, zielone, drobne. Kwiaty motylkowe g?sto pokrywaj? krzew.
V-VI
?ó?te
Ginkgo biloba
Mi?orz?b dwuklapowy
Po 30 latach ok. 10 m
Wolno rosn?ce drzewko, bardzo malownicze pokrojowo o oryginalnych, jasnozielonych, wachlarzowatych li??ciach, czasami klapowanych, na d?ugich ogonkach. Jesieni? przebarwiaj? si? na z?ocisto?ó?ty kolor. Zaliczany tak jak iglaki do ro??lin nagozal??kowych.
-
-
Hammamelis x intermedia
Oczar po??redni (w odmianach)
3-4 m
Krzew o szerokim, regularnym pokroju. Li??cie ciemnozielone, przebarwiaj? si? zale?nie od odmiany mniej lub bardziej na ?ó?to, pomara?czowo oraz czerwono. Bardzo wczesne kwiaty z fr?dzelkowatymi p?atkami.
II-III
?ó?te, pomara?czowe, czerwone
Hibiscus syriacus
Ketmia syryjska
2 m
Wyprostowany krzew ze sztywnymi p?dami. Li??cie zielone, sezonowe, pó??no pojawiaj? si? na wiosn?, na jesieni przebarwiaj? si? na ?ó?to. Kwiaty du?e, podobne do malwy.
VI - VIII
Fioletowe, ró?owe, bia?e
Hydrangea arborescens ‘Anabelle’
Hortensja drzewiasta
1,5 m
Krzew o lu??nym pokroju, wyprostowanych p?dach uginaj?cych si? pod ci??arem ogromnych kwiatostanów. Li??cie jasnozielone, szorstkie. Pó?koliste kwiatostany z?o?one z licznych p?onych kwiatów.
VI-VIII
Bia?e, ogromne, bardzo efektowne
Hydrangea macrophylla
Hortensja ogrodowa (w odmianach)
1-1,5 m
Krzew o bardzo atrakcyjnych li??ciach i ogromnych kwiatostanach. Li??cie du?e, mi?siste, po?yskuj?ce. Kwiatostany kuliste do 20 cm ?r. W odcieniach ró?u i niebieskiego w zale?no??ci od kwasowo??ci pod?o?a.
VI -IX
Ró?owe, niebieskie (odcienie)
Hydrangea paniculata
Hortensja bukietowa (w odmianach)
2 m
Wyprostowany krzew, z ma?o rozga??zionymi p?dami. Li??cie matowe, zielone, szorstkie. Ogromne, sto?kowate kwiatostany w wiechach na ko?cach p?dów do 30 cm ??rednicy bia?o-kremowe. Przekwitaj?ce kwiatostany w zale?no?ci od odmiany przybieraj? ró?n? barw? w odcieniach ró?u i czerwieni albo oliwki i limonki.
VII - IX
Bia?o-kremowe
Kerria japonica
Z?otlin japo?ski
2 m
Wyprostowany krzew, z wieloma p?dami z odrostami korzeniowymi. P?dy zielone, g?adkie, dekoracyjne w zimie, li??cie zielone pojawiaj? si? wcze??nie wiosn?.
IV-V
?ó?te
Laburnum anagyroides
Z?otokap pospolity
4 m
Ma?e drzewko lub forma du?ego krzewu z przewisaj?cymi bocznymi ga??zkami. Li??cie potrójne, podobne do koniczyny, wi?ksze zielone. Pó??n? wiosn? obsypany kwiatami zebranymi w d?ugie grona.
V-VI
?ó?te
Lavandula angustifolia
Lawenda w?skolistna (w odmianach)
0,3-0,8 m
Zimozielona krzewinka o szarozielonych, lancetowatych li??ciach, intensywnie pachn?ca. Kwiaty zebrane w k?osy na d?ugich ?ody?kach, wonne, w zale?no??ci od odmiany bardziej lub mniej niebieskie b?d?? fioletowe a nawet lilaró? i biel.
VII-VIII
Niebiesko-fioletowe, lilaró?, bia?e
Ligustrum vulgare
Ligustr pospolity
Do 5 m
Wysoki krzew o zaokr?glonej koronie. Li??cie sezonowe, owalne, ciemnozielone. Kwiaty zebrane w wiechy, drobne. Owoce czarne jagody dojrzewaj? w sierpniu i pozostaj? do wiosny. Krzew idealny na ci?te ?ywop?oty.
VI-VII
Bia?e, pachn?ce, miododajne
Liriodendron tulipifera
Tulipanowiec ameryka?ski
35 m
Du?e drzewo z szerok? koron?. Li??cie bardzo oryginalne z czterema klapami, zielone, na jesieni ?ó?te lub pomara?czowe. Kwiaty du?e przypominaj?ce tulipany wysoko w koronie po co najmniej 20 latach. Dost?pne odmiany pokrojowe i kolorystyczne.
VI
?ó?tozielone
Lonicera pileata
Suchodrzew chi?ski
0,5 m
Niski, roz?o?ysty krzew o zimozielonych, b?yszcz?cych, drobnych listach. Kwiaty drobne, ma?o widoczne. Owoce purpurowo-fioletowe, prze?roczyste.
V, VI
Kremowo-bia?e
Magnolia ‘Betty’
Magnolia
Po 15 latach 3,5 m
Ma?e drzewko lub krzew o zaokr?glonej koronie. Kwiaty du?e rozwijaj? si? przed li???mi, p?ki purpurowo czerwone, ?rodki bia?e. obficie obsypuj? krzew.
IV-V
Purpurowoczerwone z bia?ym ?rodkiem
Magnolia ‘Susan’
Magnolia
4 m
Zwarty krzew, bardzo wolno rosn?cy. Kwitnie bardzo d?ugo i obficie. Kwiaty ciemno amarantowe, ja??niejsze przy ko?cach, pachn?ce. Li??cie ciemnozielone.
IV-V
Ciemno amarantowe
Magnolia kobus
Magnolia japo?ska
10 m
Najwi?ksza z magnolii, piramidalna z nisko osadzonymi ga??ziami. Kwiaty bardzo obfite, pojawiaj? si? przed li??mi, du?e do 10 cm ??rednicy, sze??ciop?atkowe. Li??cie zielone, du?e (5-15 cm), odwrotnie jajowate i nieow?osione, b?yszcz?ce.
IV/V
Bia?e
Magnolia liliflora ‘Nigra’
Magnolia purpurowa
3-4 m
Wolno rosn?cy krzew z pi?knymi, du?ymi, kielichowatymi kwiatami pojawiaj?cymi si? przed li???mi, z zewn?trz rubinowoczerwone, wewn?trz bia?e. Li??cie zielone, du?e (10-15 cm), owalne i nieow?osione, b?yszcz?ce.
IV-V
Z zewn?trz rubinowoczerwone, wewn?trz bia?e
Magnolia sieboldii
Magnolia Siebolda
2,5 m
Krzew o powolnym wzro??cie. Li??cie du?e, niebieskawo zielone. Kwiaty bia?e z wyra?nym czerwonym ??rodkiem, pachn?ce. Kwitn? latem, bardzo ?adny kontrast z li???mi.
VI-VII
Bia?e
Magnolia stellata
Magnolia gwia?dzista
2-3 m
Krzew o szerokim pokroju, z pi?knymi, pachn?cymi, du?ymi kwiatami pojawiaj?cymi si? ju? wczesn? wiosn?. U ró?nych odmian maj? kolor od bia?ego do purpurowoczerwonego. Li??cie zielone, du?e, skórzaste.
III/IV
Bia?e, ró?owe
Mahonia aquifolium
Mahonia pospolita
1 m
Zimozielony krzew z wyprostowanymi p?dami. Li??cie grube, skórzaste, kolczasto z?bkowane, ciemnozielone. Kwiaty w gronach, z?oto?ó?te. Owocne czarno niebieskie, kuliste, kwa??ne.
IV-V
?ó?te
Morus alba ‘Pendula’
Morwa bia?a
Wielko?? zale?na od szczepienia
Ma?y krzew o parasolowatej koronie z wisz?cymi p?dami. Li??cie zielone, b?yszcz?ce, sercowate, ca?obrzegie niekiedy klapowane. Jesieni? ?ó?te. Kwiaty drobne, niepozorne. Owoce podobne do je?yny, jadalne.
V-VI
Niepozorne
Pachysandra terminalis ‘Green Carpet’
Runianka japo?ska
0,2 m
Zimozielona krzewinka, ?ciel?ca si? po ziemi, rozrastaj?ca si? roz?ogami. Li??cie zielone, g?adkie, b?yszcz?ce zebrane w rozetki na ko?cach p?dów. Kwiaty drobne w wyprostowanych kwiatostanach.
V
Bia?e
Philadelphus coronarius
Ja??minowiec wonny
2-3 m
Wyprostowany krzew o bardzo intensywnym zapachu. Li?cie matowo zielone, szorstkie. Kwiaty zebrane w ki??cie.
V-VI
Bia?e
Physocarpus opulifolius
P?cherznica kalinolistna
3 m
Du?y, szybko rosn?cy krzew, sk?adaj?cy si? z licznych wyprostowanych p?dów, s?abo rozga??zionych. Li??cie trójklapowe, sezonowe, zielone, przebarwiaj? si? na ?ó?to. Kwiaty drobne, bia?e lub ró?owawe zebrane w baldachowate kwiatostany. Owoce w postaci p?cherzyków koloru czerwonawego.
VI-VII
Bia?e lub ró?owawe
Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’
P?cherznica kalinolistna
3 m
Du?y, szybko rosn?cy krzew, sk?adaj?cy si? z licznych wyprostowanych p?dów, s?abo rozga??zionych. Li??cie trój- lub pi?cioklapowe, sezonowe, purpurowoczerwone, przebarwiaj? si? na czerwono. Kwiaty drobne, bia?e lub ró?owawe zebrane w baldachowate kwiatostany. Owoce w postaci p?cherzyków koloru czerwonawego.
VI-VII
Bia?e lub ró?owawe
Physocarpus opulifolius ‘Luteus’
P?cherznica kalinolistna
3 m
Du?y, szybko rosn?cy krzew, sk?adaj?cy si? z licznych wyprostowanych p?dów, s?abo rozga??zionych. Li??cie trój- lub pi?cioklapowe, sezonowe, ?ó?te. Kwiaty drobne, bia?e lub ró?owawe zebrane w baldachowate kwiatostany. Owoce w postaci p?cherzyków koloru czerwonawego.
VI-VII
Bia?e lub ró?owawe
Pieris japonica
Pieris japo?ski
1 m
Zimozielony, zwarty krzew ozdobny g?ównie z li??ci. M?ode czerwonobr?zowe, skórzaste, b?yszcz?ce, potem zielone. Kwiaty zebrane w wiechy, pojedynczy kwiat podobny do konwalii.
IV
Bia?e
Platanus x hispanica
Platan klonolistny
30 m
Du?e drzewo z bardzo charakterystyczn?, oryginaln? kor?, ?uszcz?c? si? du?ymi p?atami. Wygl?da jak ‘moro’. Li??cie podobne do li??ci kolonu, zielone, jesieni? br?zowiej?. Owoce na d?ugich szypu?kach pozostaj? do wiosny.
-
-
Potentilla fruticosa ‘Abbotswood’
Pi?ciornik krzewiasty
1 m
G?sty, ma?y krzew, z drobnymi, zielonymi listkami, obsypany przez ca?e lato i jesie? bia?ymi kwiatkami ok. 2,5 cm ??rednicy.
VI-X
Bia?e
Potentilla fruticosa ‘Goldfinger’
Pi?ciornik krzewiasty
1 m
G?sty krzew, z drobnymi, zielonymi listkami, obsypany przez ca?e lato i jesie? ?ó?tymi, jaskrawymi kwiatkami ok. 4 cm ??rednicy.
VI-X
?ó?te - jaskrawe
Potentilla fruticosa ‘Red Ace’
Pi?ciornik krzewiasty
0,5 m
G?sty krzew, z drobnymi, zielonymi listkami, obsypany przez ca?e lato i jesie? pomara?czowoczerwonymi kwiatkami ok. 4 cm ??rednicy. W s?o?cu kwiat ja?nieje.
V/VI-X
Pomara?czwo-czerwone
Prunus cerasifera ‘Pissardii’
??liwa wi??niowa
5 m
Ma?e drzewko o ciemnopurpurowym zabarwieniu b?yszcz?cych, drobnych li??ci. Bardzo charakterystyczny akcent w ogrodzie. Kwiaty bia?e lub ró?owawe.
IV
Bia?e lub ró?owawe
Prunus cerasus ‘Umbraculifera’
Wi??nia pospolita
Wysoko??? zale?na od szczepu
Ma?e drzewo o regularnej, kulistej, zwartej koronie z drobnymi, zielonymi listkami.
IV-V
Bia?e
Prunus serrulata ‘Kanzan’
Wi??nia pi?kowana
10 m
Ma?e drzewo, najcz??ciej? spotykane w formie piennej. Li??cie zielone, eliptyczne, brzegiem pi?kowane, przebarwiaj? si? na ?ó?to-pomara?czowo. Kwiaty pachn?ce, do 6 cm ?r. pe?ne, bia?o-ró?owe zebrane w p?czki na d?ugich szypu?kach, obficie pokrywaj? krzew.
V
Bia?o-ró?owe, ró?owe
Prunus triloba
Migda?ek trójklapowy
2 m
Krzew z wyprostowanymi p?dami, pi?knie i obficie kwitn?cy wiosn?. Najcz???ciej spotykany jako szczep na pniu. Li??cie ciemnozielone. Kwiaty w kszta?cie ma?ych ró?yczek, pe?ne, efektowne.
IV-V
Ró?owe
Pyracantha coccinea ‘Orange Glow’
Ognik szkar?atny
2 m
Krzew z wyprostowanymi, ciernistymi p?dami. Li??cie cz???ciowo zimozielone, b?yszcz?ce, ciemne. Kwiatki zebrane w baldachowate kwiatostany. Owoce bardzo ozdobne, zw?aszcza zim?, pomara?czowe kuleczki.
V
Bia?e
Pyracantha coccinea ‘Red Column’
Ognik szkar?atny
2 m
Krzew z wyprostowanymi, ciernistymi p?dami. Li??cie cz???ciowo zimozielone, b?yszcz?ce, ciemne. Kwiatki zebrane w baldachowate kwiatostany. Owoce bardzo ozdobne, zw?aszcza zim?, jaskrawo czerwone kuleczki.
V
Bia?e
Quercus robur
D?b szypu?kowy
40 m
Du?e, rodzime drzewo o szerokiej, zaokr?glonej budowie. Cech? charakterystyczn? s? grube konary i mocno sp?kana kora oraz kszta?t li??cia i owoc. Li??cie z 3-6-cioma klapami, skórzaste do??? du?e. Owoce to ?o??dzie na d?ugich szypu?kach. Prezentowany na zdj?ciach przyk?ad d?bu to D?b Bartek najstarszy okaz tego gatunku wyst?puj?cy w Polsce.
-
-
Rhododendron
AZALIE JAPO?SKIE
0,5 m
Zimozielone lub pó?zimozielone, zwarte, pó?koliste krzewy. Li??cie ciemnozielone, b?yszcz?ce, eliptyczne, ma?e. Kwiaty zebrane w baldachogrona, w momencie kwitnienia ca?kowicie pokrywaj? krzew.
V/VI
Ró?ne odcienie ró?owego, fioletowego,czerwonego bia?ego
Rhododendron
AZALIE WIELKOKWIATOWE (w odmianach)
Do 1,5 m
Krzewy zrzucaj?ce li??cie na zim?. Pokrój pocz?tkowo lu??ny, z wiekiem si? zag?szcza. M?ode li??cie maj? brunatno-br?zowy kolor, potem s? zielone. Kwiaty zebrane w du?e baldachogrona, pi?kne.
V
Ró?ne odcienie ?ó?tego, pomara?czowego, czerwonego, bia?ego oraz ich po??czenia
Rhododendron
RÓ?ANECZNIKI WIELKOKWIATOWE (w odmianach)
1,5- 3 m
Zimozielone, silnie rosn?ce, zwarte krzewy. Li??cie grube, skórzaste, zielone i b?yszcz?ce z wierzchu, od spodu szarozielone. Kwiaty zebrane w du?e baldachogrona.
V/VI
Ró?ne odcienie ?ó?tego, pomara?czowego, czerwonego, bia?ego, ró?owego, fioletowego oraz ich po??czen
Rhus typhina
Sumak octowiec
4-6 m
Niewielkie drzewko z p?ask? koron? o wyra??nych, grubych p?dach. Li??cie z?o?one, d?ugie do 50 cm, zielone, pi?knie przebarwiaj? si? na jesie? na jaskrawoczerwony kolor. Purpurowe, kolbowate owocostany pojawiaj? si? na ko?cach p?dów tylko u okazów m?skich. Wygl?da bardzo egzotycznie , daje liczne odrosty korzeniowe.
-
-
Robinia hispida ‘Macrophylla’
Robinia szczeciniasta
2 m
Krzew o lu??nej, s?abo uga??zionej koronie, z odrostami korzeniowymi. P?dy pokryte czerwon? szczecin?, kruche. Li?cie z?o?one z ma?ych listków, nieparzystopierzaste, zielone. Kwiaty w wisz?cych gronach, niepachn?ce.
V-VI
Ciemno-ró?owe
Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’
Robinia akacjowa
Wysoko??? zale?na od szczepienia
Drzewko szczepione na pniu o bardzo regularnej koronie. Li??cie z?o?one, nieparzystopierzaste do 15 cm. Nie zawi?zuje kwiatów.
-
-
Salix caprea ‘Kilmanrock’
Wierzba iva
Wysoko??? zale?na od szczepienia
Malownicze drzewko o parasolowatej koronie z wisz?cymi p?dami. Li??cie matowo zielone, pokryte kutnerem. Kwiaty w postaci bazi pojawiaj? si? przed rozwojem li??ci wczesn? wiosn?.
III-IV
?ó?te bazie
Salix integra ‘Hakuro-Nishiki’
Wierzba ca?olistna (chi?ska)
Wysoko??? zale?na od szczepienia
Na ogó? forma drzewka szczepionego na pniu. M?ode li??cie ró?owe potem bia?o zielone. Drobne, wyd?u?one i w?skie bazie, pojawiaj? przed rozwojem li??ci. Nale?y mocno ci?? by zachowa? atrakcyjn? kolorystyk?.
III-IV
?ó?to-zielone bazie
Salix purpurea ‘Pendula’
Wierzba purpurowa
Wysoko?? zale?na od szczepienia
Malowniczy, parasolowaty krzew z przewisaj?cymi ?ukowato p?dami. Kora na p?dach czerwonobr?zowa. Li??cie zielone z wierzchu, srebrnoszare od spodu.
-
-
Salix x sepulcralis ‘Chrysocoma’
Wierzba p?acz?ca (Nagrobna)
20 m
Drzewo o bardzo malowniczym pokroju z d?ugimi przewisaj?cymi, wiotkimi p?dami, koloru pomara?czowo ?ó?tego. Li??cie lancetowate, matowe, zielone, jesieni? ?ó?ciej?.
-
-
Sorbus aucuparia
Jarz?b pospolity
10 m
??redniej wielko??ci drzewko o regularnej, lu??nej koronie z widocznym przewodnikiem. Li??cie z?o?one pierza?cie, zielone przebarwiaj? si? na ?ó?to i pomara?czowo. Kwiaty bia?e w baldachogronach. Owoce czerwone.
V-VI
Bia?e
Spiraea betulifolia
Tawu?a brzozolistna
0,5-1 m
Niedu?y krzew o wyprostowanych p?dach. Li??cie zielone, okr?g?awe, powcinane. Kwiaty bia?e zebrane w p?askie kwiatostany.
VI
Bia?e
Spiraea densiflora
Tawu?a g?stokwiatowa
0,8 m
Niedu?y, p?aski krzew. Li??cie zielone, zim? pi?knie przebarwione. Kwiaty na ko?cach tegorocznych p?dów, zebrane w p?askie kwiatostany.
VI
Ró?owe
Spiraea douglasii var. Menziesii
Tawu?a Douglasa odm. Menziesa
1.5 m
G?sty krzew z wyprostowanymi p?dami. Rozrasta si? za pomoc? podziemnych roz?óg. Li??cie zielone, pi?kowane, w?skie. Na ko?cach p?dów d?ugie, puszyste kwiatostany z?o?one z drobnych kwiatów.
VI-VII
Ró?owe
Spiraea japonica ‘Albiflora’
Tawu?a japo?ska
0,5-0,8 m
Niedu?y krzew o wyprostowanych p?dach. Li??cie zielone, niedu?e. Kwiaty bia?e zebrane w p?askie baldachy.
VII - IX
Bia?e
Spiraea japonica ‘Anthony Waterer’
Tawu?a japo?ska
0,5-0,8 m
Niedu?y krzew o pó?kolistym pokroju. M?ode li??cie czerwonawe, potem zielone, niedu?e. Kwiaty zebrane w p?askie baldachy.
VII - IX
Ró?owe
Spiraea japonica ‘Genpei’
Tawu?a japo?ska
0,6 m
Niedu?y krzew o zwartym pokroju. Li??cie zielone, niedu?e. Kwiaty bardzo oryginalne, na jednym krzewie bia?e i ró?owe, zebrane w p?askie baldachy.
VII - VIII
Bia?e i ró?owe
Spiraea japonica ‘Goldflame’
Tawu?a japo?ska
1 m
Niedu?y krzew o pó?kolistym pokroju. M?ode li??cie miedziano-czerwone, potem ?ó?to-zielone, niedu?e. Kwiaty zebrane w p?askie baldachy.
VII-IX
Ró?owe
Spiraea japonica ‘Goldmound’
Tawu?a japo?ska
0,6 m
Niedu?y krzew o pó?kolistym pokroju. Li??cie intensywnie ?ó?te, przez ca?y sezon. Kwiaty zebrane w p?askie baldachy.
VII - IX
Ró?owe
Spiraea x cinerea ‘Grefsheim’
Tawu?a szara ( wczesna )
2 m
Krzew o malowniczym pokroju z bardzo charakterystycznymi, przewisaj?cymi p?dami, na wiosn? obsypanymi obficie bia?ymi kwiatkami.
IV
Bia?e
Symphoricarpos albus
??nieguliczka bia?a
2 m
G?sty krzew o wyprostowanym pokroju, rozrasta si? podziemnymi roz?ogami. Listki ciemnozielone, bujne. Kwiaty niepozorne ale miododajne. Owoce bia?e kuleczki.
VII
Bia?e
Syringa microphylla ‘Superba’
Lilak drobnolistny
1,5 m
Niewielki, g?sty krzew o cienkich p?dach. Li??cie ma?e, owalne. Kwiaty zebrane w wiechy, ciemniejsze w p?ku. Wykazuje d?ugi okres kwitnienia ale najobficiej obsypany jest kwiatami w maju.
V (do X pojedy?cze kwiaty)
Lilaró?
Syringa vulgaris
Lilak pospolity (bez w odmianach)
4 m
Du?y, roz?o?ysty krzew, czasami ma?e drzewko. Li??cie sercowate, ciemnozielone. W zale?no??ci od odmiany od bia?ych do lilaró?owych i karminowo ró?owych. Niektóre odmiany pe?ne.
V
Od bia?ych do lila ró?owych i karminowo ró?owych
Tamarix parviflora
Tamaryszek drobnokwiatkowy
4 m
Szeroki krzew o bardzo delikatnej budowie dzi?ki zredukowanym, ?uskowatym li??ciom i bardzo drobnym kwiatom zebranym w grona.
V
Ró?owe
Tilia cordata
Lipa drobnolistna
20 m
Drzewo o regularnej koronie, w formie sto?ka z cienkimi p?dami. Li??cie zielone, sercowate lecz asymetryczne, jesieni? ?ó?te nawet do 10 cm. Kwiaty pachn?ce, miododajne.
VI-VII
?ó?tozielone, pachn?ce, miododajne
Tilia platyphyllos
Lipa szerokolistna
30 m
Du?e drzewo o szerokosto?kowej koronie, szybkim wzro?cie. Li??cie sercowate, nieregularne, o zielonej barwie, przebarwiaj? si? na ?ó?to.
VI
?ó?tozielone, pachn?ce, miododajne
Tilia tomentosa
Lipa srebrzysta
30 m
Drzewo o jajowatej bardzo regularnej koronie. Li??cie du?e, sercowate, ciemnozielone z wierzchu od spodu bia?e, pokryte kutnerem, przebarwiaj? si? na ?ó?to.
VII-VIII
?ó?tawe
Ulmus ‘Camperdownii’
Wi?z
Wysoko??? zale?na od szczepu
Drzewko o parasolowatej koronie, z wisz?cymi p?dami, bardzo malownicze. Li??cie du?e, szorstkie, zielone, g?sto pokrywaj? p?dy.
-
-
Ulmus x hollandica ‘Wredei’
Wi?z holenderski
10 m
Wolno rosn?ce drzewko, pocz?tkowo o kolumnowej koronie, potem bardziej sto?kowatej. Ga??zie skierowane pionowo do góry. Li??cie ?ó?te, szorstkie.
-
-
Viburnum opulus ‘Roseum’
Kalina koralowa
4 m
Asymetryczny, szybko rosn?cy krzew z lu??n? koron?, tworzon? przez gi?tkie p?dy. Li??cie szerokojajowate z trzema lub pi?cioma klapami. Kwiaty p?one w du?ych kulistych, bardzo ozdobnych kwiatostanach.
V
Bia?e
Vinca minor
Barwinek pospolity (w odmianach)
0,1-0,2 m
Wieczniezielona, pe?zaj?ca krzewinka, z d?ugimi p?dami. Li??cie eliptyczne, w zale?no??ci od odmiany ciemnozielone lub bia?o zielone. Kwiaty czysto niebieskie, purpurowe lub bia?e na d?ugich szypu?kach.
V-VIII
Niebieskie, purpurowe lub bia?e
Weigela
Krzewuszka
2 m
Wyprostowany krzew z wiekiem szeroko roz?o?ysty. Li??cie jasnozielone. Kwiaty oryginalne, dzwonkowate krwistoczerwone na zewn?trz ja??niejsze w? ?rodku zebrane po kilka mocno obsypuj? krzew.
V-VI
Krwistoczerwone
Weigela florida
Krzewuszka cudowna
3 m
Wyprostowany krzew z wiekiem szeroko roz?o?ysty przez przewisaj?ce na boki p?dy. Li??cie jasnozielone. Kwiaty oryginalne, dzwonkowate ró?owo bia?e zebrane po kilka mocno obsypuj? krzew.
V-VI
Ró?owo bia?e
Weigela florida
Krzewuszka cudowna
1 m
Niski krzew, do??? szeroko rozrastaj?cy si? na boki. Li??cie br?zowo czerwone. Kwiaty oryginalne, dzwonkowate ciemnoró?owe, ja??niejsze w ??rodku z ?ó?t? plamk?, mocno obsypuj? krzew.
VI-VII
Ciemnoró?owe, ja??niejsze w ??rodku z ?ó?t? plamk?
Weigela florida ‘Variegata’
Krzewuszka cudowna
2,5 m
Szeroki krzew, z przewisaj?cymi ga??ziami na boki. Li??cie zielone z ?ó?tawo bia?ym marginesem. Kwiaty oryginalne, dzwonkowate bladoró?owe, mocno obsypuj? krzew.
VI-VII
Bladoró?owe

 

wyżej