4 Spatium Kreacja Przestrzeni - Ogrody - Wnętrza - Radom - Architektura Krajobrazu
 
  

Drzewa i krzewy li?ciaste

Chaenomeles japonica 
Pigwowiec japo?ski (w odmianach)

Wysokość: 1 m

Niski, roz?o?ysty krzew. Kwiaty pojawiaj? si? ju? przed rozwojem li??ci. Owocne jadalne, pachn?ce zielonym jab?kiem, ?ó?te, p?asko kuliste.

Kwitnie: III-IV

Barwa kwiatów: Ceglastoczerwone, miesza?ce w zale?no??ci od odmiany: bia?e, czerwone, ró?owe

 

wyżej