4 Spatium Kreacja Przestrzeni - Ogrody - Wnętrza - Radom - Architektura Krajobrazu
 
  

Drzewa i krzewy li?ciaste

Spiraea japonica  ‘Goldflame’
Tawu?a japo?ska

Wysokość: 1 m

Niedu?y krzew o pó?kolistym pokroju. M?ode li??cie miedziano-czerwone, potem ?ó?to-zielone, niedu?e. Kwiaty zebrane w p?askie baldachy.

Kwitnie: VII-IX

Barwa kwiatów: Ró?owe

 

wyżej