Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu, projektowanie ogrodów oraz wykonawstwo terenów zielonych:

 • projekty ogrod√≥w wraz z fotorealistycznymi wizualizacjami, ogrody prywatne
 • zieleŇĄ wok√≥Ňā firm, przy instytucjach samorzńÖdowych,
 • zieleŇĄ w przestrzeniach miejskich i osiedlach mieszkaniowych,
 • projekty park√≥w, skwer√≥w,
 • projekty oŇõwietlenia ogrodu,
 • projekty nawierzchni utwardzonych (brukowych),
 • projekty maŇāej architektury (gazony, murki oporowe, tarasy, trejaŇľe),
 • zakŇāadanie ogrod√≥w oraz ich utrzymanie (serwis ogrodowy)
 • cińôcie roŇõlin w formy topiarystyczne (Bonsai),
 • inwentaryzacje zieleni (inwentaryzacje dendrologiczne), gospodarka drzewostanem, struktura wiekowa drzewostanu,
 • projekt systemu automatycznego nawadniania oraz instalacja systemu amerykaŇĄskich firm Rain Bird i Hunter
 • Zielone Ňõciany, ogrody wertykalne, ogrody horyzontalne

Ogrody Radom, Projektowanie ogrodów Radom, projekt ogrodu Radom, Architekura Krajobrazu Radom

 

 

 

na g√≥rńô